Melvin

Bigboardy

Bigboardy jsou plochy velkoformátové o rozměru 9,6 x 3,6 m Díky svým rozměrům jsou nepřehlédnutelné. Naše bigboardy jsou umístěny většinou v centrech měst v místech s největší průjezdností. Všechny jsou nasvětlené a některé v provedení - bigboard - prisma. Výlepová plocha bigboardu - prisma je tvořena svisle umístěnými trojbokými hranoly, které se otáčejí kolem své osy v pravidelném časovém intervalu. Jsou tak pro respondenty nepřehlédnutelné. Svým pohybem upoutají pozornost několikanásobně více než bigboardy nebo billboardy statické. Jedná se o reklamní plochy určené k výlepu plakátů pro krátkodobé kampaně nebo k instalaci bannerů pro dlouhodobé pronájmy.

Bigboardy - doporučené umístění

  • velké obchodní centra
  • velké města s největší průjezdností

 

 Formáty bigboardů

  • Formát: 9,6 x 3,6 m

 

Ukázka umístění bigboardů